26.1.2019 13:45 - 14:15 · Tieto · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

Koulun rooli digitalisaatiossa

Mikä on koulun rooli ja miten aikuiset voivat tukea nuoria, kun nuoret kehittävät strategioita henkilökohtaisen digiturvallisuuden varmistamiseen ja kriittiseen asennoitumiseen. Luento pohjaa tieteelliseen tutkimukseen mediaraportoinnin ja perusteettomien olettamusten sijaan. Etukäteistietoa ei tarvita. Luennolta saa mukaan kotitehtävän. Luento pidetään englanniksi.
Vad är skolans roll när eleverna utvecklar strategier för personlig säkerhet och ett kritiskt förhållningssätt? Föreläsningen vill ge tankeverktyg baserade på vetenskaplig kunskap snarare än medierapportering och ogrundade antaganden, så att vuxna kan vara ett stöd i den processen. Inga förkunskaper behövs. Ni får läxa med er hem.

  • Aika: 26.1.2019 13:45 - 14:15
  • Paikka: Tieto
  • Esiintyjät: Elza Dunkels, dosentti, Uumajan yliopisto