26.1.2019 12:00 - 12:30 · Workshoppar i Hörnan · Medialukutaitoa!

Projektet Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildare och lärare på fältet.

Yvonne Backholm-Nyberg, projektkoordinator

Plats: Svenska kulturfondens monter

  • Aika: 26.1.2019 12:00 - 12:30
  • Paikka: Workshoppar i Hörnan