26.1.2019 14:30 - 15:00 · Hörnan · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

Maskulinitetsnormer i förändring- utmaningar och möjligheter i arbete med barn och unga

Paneldiskussion med Förbundsordföranden för Hem och Skola, riksdagsledamot Anders Adlercreutz, Rektor för Mattlidens skola, ordförande för BMR Laila Andersson och ordförande för FSS Bicca Olin. Moderator: Malin Gustavsson

  • Aika: 26.1.2019 14:30 - 15:00
  • Paikka: Hörnan