26.1.2019 13:30 - 14:00 · Hörnan · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Välbefinnande för alla i klassen – hur beaktar Du elever med hörselnedsättning i Din klass?

Vad behöver du tänka på när du har en elev med hörselnedsättning i din klass? Hur anpassar du din undervisning? I Svenska Hörnan får du verktyg och strategier som underlättar för både lärare och elever. Vi ses & hörs!

Eivor Larpes är handledande lärare inom hörsel vid Valteri - center för lärande och kompetens. Hon jobbar med handledning och fortbildning inom det hörselpedagogiska området.

  • Aika: 26.1.2019 13:30 - 14:00
  • Paikka: Hörnan