26.1.2019 12:30 - 13:00 · Hörnan · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Young carers - Unga omsorgsbärare

Under 2018 påbörjade Folkhälsan en verksamhet för att lyfta fram barn och unga som vård- och omsorgsbärare i Finland. Dessa barn växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller en förälders allvarliga sjukdom. De bär på ett stort ansvar och har en väldigt viktig roll som pådrivare inom familjen. Vilka är konsekvenserna för deras hälsa, skolgång och arbetsliv?

Jonna Skand, sakkunnig inom närståendevård vid Folkhälsan

  • Aika: 26.1.2019 12:30 - 13:00
  • Paikka: Hörnan