26.1.2019 12:00 - 12:30 · Hörnan · Napataan kiinni pedagogisista uusista tuulista

Trygga utmaningar och hållbart ledarskap för välmående verksamhet - modeller från scoutingen

Inom scoutingen betonar vi hållbar och välmående verksamhet. Som stöd finns olika verktyg som också kan tillämpas i hälsofrämjande syfte inom annan verksamhet (med frivilliga, barn eller unga).

Nina Martin och Emilia Juslin, scoutledare

  • Aika: 26.1.2019 12:00 - 12:30
  • Paikka: Hörnan