25.1.2019 16:30 - 17:00 · Hörnan · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Välbefinnande för alla i klassen – hur beaktar Du elever med synnedsättning i Din klass?

Vad behöver Du tänka på när Du har en elev med synnedsättning i Din klass? Hur anpassar Du Din undervisning? I Svenska Hörnan får Du verktyg och strategier som underlättar för både lärare och elever. Vi ses & hörs!

Daniel Enbacka är handledande lärare inom syn vid Valteri center för lärande och kompetens. Han jobbar med handledning och fortbildning kring synnedsättning och synhjälpmedel.

  • Aika: 25.1.2019 16:30 - 17:00
  • Paikka: Hörnan