25.1.2019 15:30 - 16:00 · Hörnan · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Yrkesutbildning - en meningsfull vardag och framtid

Yrkesutbildningen förser samhället med kunnig arbetskraft, men har också en viktig roll vad kommer till ungas välbefinnande och hälsa. Vad är yrkesutbildningens roll ur ett hälsofrämjande perspektiv?

Georg Henrik Wrede, ordförande för Prakticums styrelse och Vd för Samfundet Folkhälsan

  • Aika: 25.1.2019 15:30 - 16:00
  • Paikka: Hörnan