26.1.2019 11:45 - 12:30 · Tila 203 · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Move! 2018

Ennen Move! -järjestelmää kouluikäisten fyysistä toimintakykyä koskevassa tietopohjassa on Suomessa ollut suuria puutteita. Vuonna 2008 Suomen hallituksen periaatepäätöksen mukaan liikunnan seurantajärjestelmiä tuli kehittää niin, että ne kattavat myös lapset ja nuoret. Move! -järjestelmän tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria liikuntaan sekä kerätä tietoa heidän fyysisestä toimintakyvystään opettajien ja kouluterveydenhuollon työn tueksi.
Move! -mittauksissa selvitetään oppilaiden kestävyyttä, nopeutta, liikkuvuutta ja voimaa sekä liikkumis-, tasapaino- ja välineenkäsittelytaitoja, jotka ovat keskeisiä elementtejä liikunnan opetussuunnitelmassa. Esimerkiksi hyvä kestävyyskunto on tutkitusti yhteydessä oppimiseen, työkykyyn ja alentuneeseen kroonisten sairauksien riskiin. Puheenvuorossa käsitellään Move! –järjestelmää ja siitä saatuja kokemuksia eri toimijoiden näkökulmista.

  • Aika: 26.1.2019 11:45 - 12:30
  • Paikka: Tila 203
  • Esiintyjät: Mikko Huhtiniemi, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto ja Matti Pietilä, opetusneuvos, Opetushallitus