25.1.2019 12:30 - 13:00 · Hörnan · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Prestationsångest - Hur kan vi bemöta unga i en hektisk vardag?

Höga förväntningar på många olika områden i livet leder lätt till prestationsångest och enligt Hälsa i skolan-undersökningen (THL, 2017) känner sig en femtedel av unga sig otillräckliga i skolan. Hur tar sig prestationsångesten uttryck och hur kan vi stödja unga att lägga ribban på rätt nivå? De här frågorna och många andra behandlar vi under paneldiskussionen.

I panelen: CG Wentzel, teaterchef för turnéteater Taimine, Ida Martin, elevhandledare Mattlidens skola, Tariku Ahlfors, verksamhetsledare för SVEPS ungdomsverkstad samt en representant för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS

  • Aika: 25.1.2019 12:30 - 13:00
  • Paikka: Hörnan