25.1.2019 11:00 - 11:30 · Hörnan · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

När krisen drabbar skolan

Vad krävs av ledarskapet i en skola när en oväntad kris drabbar skolsamfundet? Vilka redskap har vi att hantera det oväntade och hur kan vi bättre utveckla andra stödformer?

Rektor Niklas Wahlström, Gymnasiet Grankulla samskola, t.f. rektor Diane-Christine Blusi, Vasa övningsskolas gymnasium och Åse Fagerlund, FD, neuropsykolog och psykoterapeut, seniorforskare på Folkhälsans Forskningscentrum, diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, Utbildningsstyrelsen

  • Aika: 25.1.2019 11:00 - 11:30
  • Paikka: Hörnan