26.1.2019 14:30 - 15:15 · Tila 201 · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Katsotaanko tulevaisuuteen vai haikaillaanko menneeseen? Koulujen monet kielet ja uskonnot.

Lisääntyvä maahanmuutto näkyy Suomessa myös siinä, että koulut ovat nykyisin yhä monikielisempiä ja -kulttuurisempia. Päättäjien käsissä on, millä tavoin koulutuksella tuetaan vähemmistöäidinkielten puhujia ja erilaisia katsomuksia. Koulujen monet kielet ja uskonnot -hanke kysyy, miten eri koulutusasteilla panostetaan äidinkielten ja katsomusten opettamiseen. Suomeen tulleiden sekä heidän lastensa ja nuortensa kotoutumisen kannalta hyvin järjestetty koulutus takaa mahdollisuuden yhdenvertaiseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen omia juuria unohtamatta. Keskustelijoina ovat Helsingin yliopiston professorit Arto Kallioniemi ja Liisa Tainio, suomi toisena kielenä -opettaja Justiina Kallioranta, islamin opettaja Suaad Onniselkä ja Oanh Pham, oman äidinkielen opettaja, suomi toisena kielenä -opettaja ja koululaisten äiti.

  • Aika: 26.1.2019 14:30 - 15:15
  • Paikka: Tila 201