25.1.2019 15:30 - 16:00 · Tila 201 · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Me-koulu ja nolla syrjäytynyttä

Me-koulu on Me-säätiön käynnistämä ohjelma, jossa rakennetaan syrjäytymisen vastaista toimintamallia peruskouluihin. Me-koulu -pilotit ovat käynnistyneet yhteistyössä kolmen kunnan kanssa. Me-koulussa rakennetaan yhteistyössä koulujen kasvatus- ja opetushenkilöstön, koulun oppilaiden ja heidän perheidensä sekä muiden toimijoiden kanssa koulusta paikka, jossa jokainen oppilas saa riittävän tuen hyvään arkeen ja hyvään tulevaisuuteen. Me-kouluissa tarjotaan tuki perheille, ratkaistaan kiusaamis- ja konfliktitilanteet, varmistetaan turvalliset aikuiset jokaiselle oppilaalle, luodaan harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan oppilaita koulunkäynnin pulmissa.

  • Aika: 25.1.2019 15:30 - 16:00
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Tiina-Maija Toivola, ohjelmajohtaja yhdessä Kaupunkien Me-koulu -kehittäjien kanssa