25.1.2019 12:15 - 13:00 · Tahto · Yhteisöllisyys ja osallistaminen oppimisessa

Hyvä arviointi – numeroita, kokeita ja virheitä vai jotain muuta? God bedömning – siffror, prov och fel eller annat?

Tule kuulemaan ja kommentoimaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) alustavia tuloksia siitä, mitä mieltä oppilaat, huoltajat ja opettajat ovat arvioinnista perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Laajoihin aineistoihin perustuva arviointiraportti kehittämissuosituksineen julkaistaan kevään 2019 aikana.

  • Aika: 25.1.2019 12:15 - 13:00
  • Paikka: Tahto
  • Esiintyjät: Päivi Atjonen, professori, Itä-Suomen yliopisto, Heikki Laivamaa, rehtori, Joutsenon koulu, Lappeenranta, Anne Levonen, rektor, Vasa gymnasium / Vasa svenska aftonläroverk, Vasa, Sirpa Orell, rehtori, Keltinmäen koulu, Jyväskylä, Mikko Saari, KT, sivistysjohtaja, Kajaani, Katriina Sulonen, FT, opetuspäällikkö, Parainen, Marja Tamm, projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus (HEA), Päivi Kamppi, arviointineuvos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja Niina Rumpu, arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)