26.1.2019 11:30 - 12:15 · Tila 103 · Tiedon hankintaa ja tulkintaa!

Opettajan ammatillinen oppiminen ja kumppanuudet

Millaisia uusia malleja on luotu opettajien koko työuran mittaiseen oppimiseen? Miten johtamisosaamista ja opettajankoulutuksen ohjelmia tulevaisuudessa kehitetään? Millaisia toimintatapoja on kehitetty varhaiskasvatuksen opettajien oppimisen uudistamiseen?
Opetus- ja kulttuuriministeriön v. 2016 asettaman Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on ollut uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutuksen kehittämisen visio ja suuntaviivat linjataan Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa, jonka tavoitteita edistetään yhteensä 45 kehittämishankkeen voimin.
Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, miten opettajien osaamista ja opettajankoulutusta uudistetaan. Mukana dialogissa opettajankoulutuksen kehittäjiä ja asiantuntijoita.

  • Aika: 26.1.2019 11:30 - 12:15
  • Paikka: Tila 103
  • Esiintyjät: Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan, miten opettajien osaamista ja opettajankoulutusta uudistetaan. Mukana dialogissa opettajankoulutuksen kehittäjiä ja asiantuntijoita.