25.1.2019 16:45 - 17:30 · Tieto · Johtaminen on viestintää

Johtaminen on viestintää

Viestinnällä on suuri merkitys tulevaisuudenkuvan rakentamisessa. Miten kohdata tuntematon, miten nähdä tulevaisuus positiivisena mahdollisuutena uhkakuvien sijaan? Viestintä on voimaannuttavaa johtamista, yhteisöä koossa pitävä liima. Rehtori yhteisönsä johtajana voi omalla viestinnällään tukea vuorovaikutusta ja edistää yhteisön hyvinvointia sekä onnistumista perustehtävässään - oppimisessa ja opettamisessa.

  • Aika: 25.1.2019 16:45 - 17:30
  • Paikka: Tieto
  • Esiintyjät: Taina Uusi-Illikainen, tuotepäällikkö, Tieto Education sekä Olli Alanen, toiminnanjohtaja, Lasten ja nuorten säätiö