25.1.2019 13:00 - 13:30 · Tieto · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Miten opettajien ja oppilaiden henkilöturvallisuus käytännössä toteutuu?

Oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja opettajalla on oikeus turvalliseen työympäristöön. Koulujen ja oppilaitosten turvallisuusajattelussa on perinteisesti keskitytty oppilaiden toimintaan ja opetustilanteiden turvallisuuteen. Tai sitten fokus on äärimmäisissä henkilöturvallisuutta vaarantavissa onnettomuuksissa tai vakavimmissa väkivallan teoissa. Laitetaanko siis ”ovet lukkoon” ja panostetaan turvallisuustekniikkaan entistä enemmän?
Turvallisuusajattelu on hyvä ulottaa kattamaan koko toimintaympäristömme, siirtää näkökulma kokonaisuuden hallintaan, jossa jokainen ammattilainen on tärkeässä roolissa turvallisuuden varmistajana. Turvallisuuskulttuuria voidaan rakentaa vain ihmisen varaan ja ihmisten kautta, tekniikan ollessa apuväline, jota ihminen käyttää.
Turvallisuus on positiivinen asia, turvallisessa työympäristössä asiat sujuvat, ja jos jotain poikkeavaa tapahtuu, käynnistetään toimenpiteet viipymättä lisävahinkojen minimoimiseksi ja tilanteen palauttamiseksi ennalleen. Tapahtumista opitaan ja trendejä seurataan – painopiste on selkeästi ennakoinnissa ja varautumisessa. Turvallisuus on pieniä tekoja, mutta suurta vastuun ottamista.
Turvallisuutta on, että voimme toteuttaa ammattiamme ja oppimisen intohimoa ympäristössä, jota ei vaivaa turha kontrolli ja jatkuva epäilys. Turvallisuuden perusta on avoin, luottavainen, vastuuta jakava ja vastuuta ottava toimintatapa ja- kulttuuri. Tarkastamisen tarve ja kontrollin lisääminen usein korreloi ammattitaidottomuuden kanssa. On tärkeää ensin oppia ”turvalliseksi”, jotta voidaan turvata oppiminen ja rakentaa siten myös oppiva turvallisuusilmasto, jossa epäilys tai pelko eivät luo ”jäätä ja tarpeetonta jännitettä.

  • Aika: 25.1.2019 13:00 - 13:30
  • Paikka: Tieto
  • Esiintyjät: Kouluttaja ja asiantuntija Tero Ålander, Mielenrauha koulutuspalvelut Oy