26.1.2019 13:45 - 14:30 · Tahto · Opettajan ja oppilaan hyvinvointi ja turvallisuus

Miten käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien tunnistaminen vaikuttaa koulunkäyntiin?

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline KTVA tarjoaa monitahoisen vahvuusperustaisen arvioinnin mallin, joka perustuu suomennettuun yhdysvaltalaiseen Behavioral and emotional rating scale-2 -mittariin (BERS-2; Epstein 2004). KTVA:n kaikki väittämät ovat positiivisia, ja ne tuovat esille oppijoiden käyttäytymiseen ja sosiaalisten suhteiden ja tunteiden hallintaan liittyviä vahvuuksia, osaamista, itsetuntemusta ja itseluottamusta niin kotona kuin koulussa sekä tulevaisuuteen suuntautumisessa. Esityksessä määritellään lyhyesti vahvuusarvioinnin näkökulma ja esitellään uusinta tutkimustietoa käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien löytämisen merkityksestä koulunkäynnille ja myöhemmälle hyvinvoinnille. Lisäksi esitellään syksyllä 2018 julkaistu Käyttäytymisen ja Tunteiden vahvuuksien Arviointiväline KTVA sekä sen laaja-alaisia käyttömahdollisuuksia eri ikäisten oppijoiden kanssa käytännöntyössä.

  • Aika: 26.1.2019 13:45 - 14:30
  • Paikka: Tahto
  • Esiintyjät: Erkko Sointu on tutkijatohtori (tenure track) Itä-Suomen yliopistosta