25.1.2019 10:30 - 11:00 · Visio · Tiedon hankintaa ja tulkintaa!

Laadukas ajattelu, aivot ja muuttuva digitaalinen maailma

Teknologinen kehitys on aina muuttanut sitä, mihin ihmisaivoja työssä tarvitaan. Työn oppimisvaatimukset muuttuvat sitä mukaa, kun koneille opetetaan uusia ajattelun taitoja. Moni on huolissaan siitä, mitä tapahtuu ihmisälylle, kun ajattelua voidaan ulkoistaa koneelle. Voisi kuitenkin ajatella, että älykkään ongelmanratkaisun kapasiteetti ei ihmiseltä häviä, se vain vaihtaa paikkaa.
Puheenvuorossa esitellään tuoreita tutkimusnäkökulmia siihen, mitä ihmisaivoilta työssä vaaditaan ja siitä miten luodaan laadukkaalle ajattelulle parhaat olosuhteet.
Puheenvuoro etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
Miten pidetään huolta ajattelun laadusta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Mikä on tekoälyn ja ihmisälyn paras yhdistelmä?

  • Aika: 25.1.2019 10:30 - 11:00
  • Paikka: Visio
  • Esiintyjät: Katri Saarikivi, tutkija, Helsingin yliopisto