30.1.2021 09:45 - 10:10 · Taito ·

Pedagogisia toimintamalleja lukion arviointikulttuurin kehittämiseen

Lukion opetussuunnitelman perusteet (2019) edellyttävät, että opiskelija on osallinen arvioinnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettaja ottaa opiskelijan osallisuuden huomioon pedagogisesti opetusta ja arviointia suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Se tarkoittaa myös sitä, että arvioinnista ja siihen perustuvasta palautteesta keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Heitä ohjataan ymmärtämään, miten palautetta kannattaa käyttää oman opiskelun ja työskentelyn tukena ja miten voi seurata oman osaamisen kumuloitumista. Lukion arviointikulttuuri muodostuu annetuista normeista, oppilaitoksen arvoista sekä arvioinnin toimintatavoista, jotka ovat yhteisiä koko opettajayhteisölle. Miten voidaan siis keskustella arvioinnin arvoista, kuten oikeudenmukaisuudesta tai läpinäkyvyydestä, tai tehdä näkyväksi koko opettajakunnan yhteisiä arviointikäytänteitä? Tule kuulemaan lukion arviointikulttuurista sekä sen näkyväksi tekemisestä ja kehittämisestä!

Keskustelua aiheesta käyvät Najat Ouakrim-Soivio ja Tarja Tuomainen.

Najat Ouakrim-Soivio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Hän toimii Turun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan dosenttina erityisalanaan oppimisen ja osaamisen arviointi. Vuosina 2020–2022 Najat on mukana arvioinnin asiantuntijana Opetushallituksen ryhmässä, joka on osallistunut sekä arviointiluvun 6 täsmentämiseen että valtakunnallisten päättöarvioinnin kriteerityöhön.
Tarja Tuomainen on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Hän toimii valtakunnallisen OPPIVA-verkoston ja Edita Publishing Oy:n oppimisen koulutusten kehityspäällikkönä. Hänellä on pitkä käytännön kokemus opettajan, opettajankouluttajan ja rehtorin tehtävistä sekä oppimisen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hallinnollisesta työstä.

  • Aika: 30.1.2021 09:45 - 10:10
  • Paikka: Taito
  • Esiintyjät: Najat Ouakrim-Soivio, Tarja Tuomainen