27.1.2024 12:30 - 13:00 · Tulevaisuuden luokkahuone · Ansvar

Valkoinen koulu? Antirasistisia toimintatapoja ja normikriittisyyttä koulujen arkeen

Koulu ei ole rasismista vapaa, vaan rasismin kitkeminen vaatii jokapäiväisiä aktiivisia toimia niin opetuksessa kuin koulun toimintakulttuurissakin. Antirasistisen työn tavoitteena on vahvistaa valmiuksia tunnistaa rasismi ja pureutua sitä ylläpitäviin rakenteisiin, normeihin ja toimintatapoihin. Miten opettaja voi tunnistaa ja käsitellä rasismia sekä purkaa vallitsevia normeja? Kuinka tulla tietoisemmaksi omista valinnoista ja tuoda antirasistista työotetta osaksi jokapäiväistä kasvatustyötä?

Keskustelemassa ovat Fem-R järjestön puheenjohtaja Ulkar Aghayeva, Suomen Romaniyhdistyksen nuorisotyön koordinaattori Dimitri Lindgren sekä opettaja ja kasvatusalan asiantuntija Salaado Qasim.

Keskustelun juontaa Amanda Chalimba Yhteiset Lapsemme ry:stä. Ohjelman järjestää kansalaisjärjestöjen Globaalikasvatusverkosto ja Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo.

  • Tid: 27.1.2024 12:30 - 13:00
  • Plats: Tulevaisuuden luokkahuone
  • Uppträdare: Ulkar Aghayeva, Amanda Chalimba, Dimitri Lindgren, Salaado Qasim