25.1.2020 12:00 - 13:00 · Hörnan ·

Kraven – var kommer de ifrån och hur kan vi bemöta dem?

Dagens ungdomar känner en tung press av olika krav som de ställs inför. Prestationskrav, utseendekrav och socialt tryck är tyvärr vardag för allt fler unga och får dem att må illa. Enligt enkäten Hälsa i skolan 2019 känner t.ex. var femte elev i grundskolans sista årskurser sig otillräcklig i skolan några gånger i veckan eller varje dag. Motsvarande andel av gymnasiets första årskurser är nästan var fjärde elev. Varifrån kommer dessa krav? Vem är det som ställer dem? Och hur kunde vi hjälpa de unga att bemöta dem? Diskussionen inleds med Robson Lindbergs personliga berättelse om hur han överkommit de begränsningar han ställts inför då han råkade ut för en allvarlig hjärnskada. Därefter fortsätter vi med en paneldiskussion kring ämnet. Förutom Robson hör vi ekonomie doktor Karl-Jakob Mickelsson, läraren Agneta Lundmark samt de unga själv. Hur påverkar företags- och näringslivet dagens ungas liv? Hurdana krav ställer skolan på ungdomarna? Hur ser ungdomen själv på frågan?

  • Aika: 25.1.2020 12:00 - 13:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: Mickelsson Karl-Jakob, Lundmark Agneta, Lindberg Robson