24.1.2020 12:00 - 13:00 · Hörnan ·

Learning by doing – hållbart lärande

Världen förändras i ett rasande tempo, delvis p.g.a. digitalisering, men också andra orsaker. Förändring är spännande, men också utmanande. Hur vet vi vilka egenskaper som krävs för att lyckas i ett arbetsliv som aldrig är sig likt? Frågan är avgörande, både för ungdomar som väljer utbildning och för samhället som utformar utbildningen. Enligt World Economic Forum kommer 65% av dagens lågstadiebarn att ha yrken som ännu inte finns. Vilka kompetenser kommer framtidens arbetskraft att behöva? En viktig men svårbesvarad fråga, både för individen som skall välja utbildning och för bildningssektorn. Experter menar att kritiskt tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga, (själv)ledarskap, initiativtagande, kommunikation, förmåga att möta förändring är kompetenser som man bör lära sig. Vad kräver det av skolan och är det skolans uppgift att främja dessa kompetenser? Vilka kompetenser borde man betona i undervisningen och vilka är metoderna för att enkelt lära ut framtidens kompetenser för hela skolstigen?

  • Aika: 24.1.2020 12:00 - 13:00
  • Paikka: Hörnan
  • Esiintyjät: Löfqvist Oscar, Mörk Elisabeth, Ingelin Tanja, Blom Mathias