25.1.2020 15:45 - 16:15 · Taito ·

Onko osaaminen vastaus työn kuormittavuuteen?

Millaisia ovat muuttuvan työn ja erityisesti asiantuntijatyön kuormitustekijät? Mitä voimme tehdä itse ja miten työyhteisö voi tukea hyvää työelämää ja työssä jaksamista? Asiantuntijatyön kuormitustekijöistä, muuttuvasta työstä, aivojen jaksamisesta ja osaamisen sekä uudistumiskyvyn roolista keskustelemassa johtava tutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitokselta ja johtava asiantuntija Ida Mielityinen Akavasta. Haastattelijana Akavan palvelupäällikkö Jaana Ignatius.

  • Aika: 25.1.2020 15:45 - 16:15
  • Paikka: Taito
  • Esiintyjät: Kalakoski Virpi, Mielityinen Ida, Ignatius Jaana