24.1.2020 15:30 - 16:00 · Tahto ·

Kohtaamisia, ohituksia ja törmäyksiä – koulun velvollisuudet, vanhempien vapaudet ja lapsen oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa koulun tehtävä on lapsen kehityksen edistäminen, sivistäminen ja eri taitojen opettaminen. Samalla vanhemmille taataan vapaus kasvattaa lasta omien arvojensa mukaisesti. Lapselle tilanne voi olla ristiriitainen, jos näkemykset lapsen edusta ovat etäällä toisistaan. Vanhempien ja opettajien arkiset kohtaamiset ovatkin välttämätön keino rakentaa ymmärrystä lapsen ja perheen tilanteesta, erilaisista arvoista ja kasvatuksen tavoitteista. Samalla syvenee käsitys lapsen tarpeista ja hyvinvoinnista.

  • Aika: 24.1.2020 15:30 - 16:00
  • Paikka: Tahto
  • Esiintyjät: Pekkarinen Elina, Laisaari Johanna