24.1.2020 15:15 - 16:00 · Tila 203 ·

Vuorovaikutusosaaminen osana ammatillisuutta

Myönteinen opettaja–oppilas -suhde vahvistaa oppilaan kiinnittymistä koulutyöhön. Opettajan oheisviestinnällä on merkityksellinen osa tässä prosessissa. Oheisviestinnän avulla opettaja säätelee luokkahuoneessa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja rakentaa pedagogista suhdetta. Se sisältää sekä välittävän että kontrolloivan auktoriteetin. Voiko ammatillista oheisviestintää oppia hyödyntämään?

  • Aika: 24.1.2020 15:15 - 16:00
  • Paikka: Tila 203
  • Esiintyjät: Toivanen Tapio