24.1.2020 17:00 - 17:45 · Tila 201 ·

Resetti – perhe mukaan yhteistyöhön

Resetti on kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukeva, koulun tasolla toteutettava ryhmätoiminnan ja perheluokan malli. Siinä lapsia ja nuoria tuetaan haastavissa kehitysvaiheissa tilanteen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja lapsen läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Resettiä voi toteuttaa yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa, yksilötyöskentelynä ja ryhmän interventiona. Tällä hetkellä Resetti-perheluokkia järjestetään kahdeksassa kunnassa opetushenkilöstön, oppilashuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.

Esiintyjät: Piia Ruutu ja Resetti-toimintaan osallistuneita

  • Aika: 24.1.2020 17:00 - 17:45
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Ruutu Piia