24.1.2020 16:00 - 16:20 · Tila 201 ·

Moniluku- ja tietokoneosaamista arvioimassa

Koulutuksen arviointi ja siihen liittyvä tutkimus elävät murroskautta. Arvioinnin koetaan yhä voimakkaammin siirtyvän lähemmäs oppijaa ja hänen oppimisprosessiaan. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAssa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin. Tieto- ja viestintäteknologista osaamista mittaava arviointiväline hyödyntää erilaisia digitaalisia tehtäväskenaarioita, kun se muodostaa arvion oppilaan toiminnasta. Sähköinen palautejärjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi tiedolla johtamiseen tai oppimisen tukemiseen.

  • Aika: 24.1.2020 16:00 - 16:20
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Hotulainen Risto