24.1.2020 15:00 - 15:45 · Tila 201 ·

Maahanmuuttajien koulutuspolut

Maahanmuuttajien koulutuspolkuja hidastavat tekijät, esimerkiksi maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään, ovat olleet pitkiä ja ne ovat voineet sisältää tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja epätarkoituksenmukaisia opintoja. Edellisellä hallituskaudella maahanmuuttajille suunnattua palvelujärjestelmää ja myös koulutusjärjestelmää uudistettiin voimakkaasti. Muutoksista merkittävimpiä ovat aikuisten perusopetuksen uudistus, ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittaminen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettava luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Uudistusten vaikutuksia esitellään Karvin arvioinnin tuottamien ensimmäisten tulosten pohjalta.

  • Aika: 24.1.2020 15:00 - 15:45
  • Paikka: Tila 201
  • Esiintyjät: Hievanen Raisa, Frisk Tarja