25.1.2020 13:15 - 13:45 · Taito ·

Varhain on parhain – kielellisten valmiuksien ja taitojen tukeminen

Kun lapsen kielen oppiminen takkuaa, varhainen tuki auttaa lasta ja hänen lähiyhteisöään. Tämä tuki toteutuu lapsen omassa oppimisympäristössä. Lapselle kohdistuvan kuntoutuksen tavoitteena on paitsi tukea lasta, vahvistaa kasvatushenkilöstön osaamista varhaisten kielen oppimisen vaikeuksien taklaamisessa. Riittävän varhainen ja oikea-aikainen tuki ehkäisevät vaikeuksia ja estävät niiden monimuotoistumista. Esityksessä havainnollisestaan esimerkein tuen toteuttamista.

  • Aika: 25.1.2020 13:15 - 13:45
  • Paikka: Taito
  • Esiintyjät: Heikkinen Tiina, Kareisto Miia