25.1.2020 11:30 - 12:00 · Tahto ·

Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa

Pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen perustehtävän laadusta vastaamista ja sen kehittämistä. Se ei ole ainoastaan johtajan toimenkuvaan sidottu tehtävä. Johtajan vastuulla on johtamiensa yksiköiden toiminta ja pedagogiikan laatu, ja varhaiskasvatuksen opettajalla on kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Myös lastenhoitajat kantavat vastuuta pedagogiikasta osallistumalla yhteiseen suunnitteluun ja sitoutumalla yhdessä sovittuihin arvoihin ja toimintatapoihin.
On tärkeä käydä työyhteisöissä yhteistä keskustelua perustehtävää määrittävistä kasvatustoimintaan liittyvistä peruskäsityksistä ja arvoista, sillä ne määrittävät vahvasti toimintakulttuuria.

  • Aika: 25.1.2020 11:30 - 12:00
  • Paikka: Tahto
  • Esiintyjät: Fonsén Elina