Skip to content

Monilukutaito vaatii laajaa tekstikäsitystä

Monilukutaito on perusopetuksen opetussuunnitelmassa osana laaja-alaista osaamista. Digitaalisessa maailmassa informaation käyttö on entistä suuremmassa roolissa ihmisten elämässä. Informaation käyttö pitää sisällään hankinnan, tuottamisen, arvioinnin, käsittelyn ja hallinnan. Kaikenlaista informaatiota tuotetaan jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla, oli se sitten virheellistä ja harhaanjohtavaa tai faktuaalista ja opettavaa.

Monilukutaito on osaamiskokonaisuus, jolla viitataan mainitun informaation käytön hallitsemiseen. Opiskelijat tarvitsevat informaatiotulvassa selviämiseen ohjausta, ja siksi on tärkeää kehittää heille vahva monilukutaito jo koulussa.

Monilukutaito on jokaisen lapsen ja aikuisen oikeus.

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat ajattelun ja oppimisen taidot, vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot sekä monilukutaito. Myös esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen mainitaan opetussuunnitelmassa omana osaamisalueena, mutta se nähdään myös osana monilukutaitoa.

Lukio-opinnoissa kuvataiteen opiskeluun kuuluu vahvasti visuaalisen kulttuurin monilukutaidon syventäminen. Opiskelija syventää kuvataiteen avulla monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan sekä kriittistä ajattelua.

 

LUE MEDIAKASVATUKSESTA TUTUSTU MUIHIN TEEMOIHIN