Skip to content

Miksi se pitää olla aina mielessä?

Pistä silmät kiinni. Kuvittele mielessäsi sairaala ja siellä sairaanhoitaja. Miltä sairaanhoitaja näyttää? Entä jos kuvittelet autokorjaamon. Miltä mekaanikko näyttää? Miltä alakoulun opettaja näyttää? Liitätkö näihin ammatteihin tiettyjä ominaisuuksia kuten ikä, sukupuoli, ihonväri tai persoonallisuus? Vaikuttavatko nämä mielikuvat siihen, minkälaisten ihmisten uskot sopivan kyseisiin ammatteihin?

Suomessa on vahva lainsäädännöllinen pohja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, mikä onkin yksi yhteiskuntamme vahvuuksista. Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana ja monessa suhteessa se sitä onkin, mutta meillä on myös ongelmamme. Nämä ongelmat meidän pitää ratkaista, aivan kuten mikä tahansa muukin yhteiskunnallinen ongelma.

Yksi keskeisimpiä ongelmia on koulutus- ja työmarkkinoiden segregaatio eli alojen jakaantuminen naisten ja miesten aloihin. Tämä aiheuttaa merkittäviä ongelmia sekä yksilö- että yhteiskunnallisella tasolla, mutta sitä ei useinkaan tunnisteta tai tunnusteta. Segregaation taustalla on sukupuoliin liitetyt stereotypiat, jäykät odotukset ja oletukset siitä, millaisia eri sukupuolten tulisi olla, miten käyttäytyä ja mistä asioista olla kiinnostunut. Myös ammateista meillä usein on rajalliset ja päivittämättömät käsitykset, mikä ohjaa myös ajatuksia siitä, millaiset henkilöt ja mitkä sukupuolet kuhunkin ovat sopivia.

Stereotypioita on meillä kaikilla, joten voimme kaikki siis myös niihin vaikuttaa. Stereotypioiden – ja sen myötä mm. segregaation purkaminen – alkaa omien ajatus- ja toimintamallien arvioinnista: Millaisia ominaisuuksia minä yhdistän eri sukupuoliin ja ammatteihin? Ovatko ominaisuudet päteviä kaikkiin ko. sukupuolen edustajiin? Toiminko eri tavalla eri sukupuolten kanssa ja jos toimin, onko se perusteltua? Ovatko tietoni eri ammateista ajan tasalla? Ja niin edelleen.

Muun muassa näitä pohdintoja meidän opettajina, ohjaajina ja koulutusvaikuttajina täytyy pitää mielessä kaikessa mitä työssämme teemme. Näin varmistamme, että emme toiminnallamme syrji välittömästi tai välillisesti. Sukupuolen vaikutuksen pohdinta intersektionaalisesti eli myös muut ihmiseen liittyvä tekijät huomioiden (ikä, kieli, etninen tausta jne.) tuottaa myös yksilöllisempää opetusta ja ohjausta sekä uusia toimintamalleja.

Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys ja se on pidettävä mielessä joka päivä osana omaa toimintaa. Jokainen kohtaamamme oppilas tai opiskelija on oikeutettu tasa-arvoiseen ennakkoluulottomaan kohteluun. Mutta miten ottaa tämä kaikki huomioon omassa työssä keskellä kiireistä kouluarkea? Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke on kerännyt käytännön vinkkejä, jotka voi ottaa heti käyttöön: tiedosta, huomioi, arvioi, tarkista ja haasta.

Eija Leinonen
Tasa-arvo asiantuntija
KoulutusAvain Oy

Kaisa Orajärvi
Projektipäällikkö
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy