Skip to content

OPH Oppimateriaalit – oppimisen tasa-arvoa turvaamassa

Opetushallituksen OPH Oppimateriaaleilla on kustantamojen joukossa erityinen asema oppimisen tasa-arvon turvaajana. Täydennämme kaupallisten kustantamojen tarjontaa julkaisemalla oppimateriaaleja vähemmistöille, erityisryhmille ja muille pienille kohderyhmille. Toimintamme ytimessä on ajatus jokaisen oikeudesta tasa-arvoiseen oppimiseen. Laadukkaat oppimateriaalit kuuluvat kaikille kohderyhmän koosta riippumatta!

Osallisuus ja tasa-arvo heijastuvat myös oppimateriaalien sisällöistä

Kulttuuriseen monimuotoisuuteen kuuluu näkyväksi ja kuulluksi tuleminen sekä osallisuuden kokemus ympäröivissä yhteisöissä, toteaa Minna Intke Hernández, joka on tutkinut maahanmuuttajien kielenoppimista ja itsekin kirjoittanut kaksi Opetushallituksen julkaisemaa suomi toisena kielenä -oppikirjaa.

Oppimateriaaleissamme osallisuus ja tasa-arvoinen oppiminen ei koske vain selkeää esitystapaa vaan se on osana kaikkia sisältöjä, jotka suunnitellaan perusteellisesti eri näkökulmista. Esimerkiksi kuvituksessa otamme huomioon, miten oppimateriaaliemme käyttäjät näkyvät yhteiskunnassa ja millaisia roolimalleja tarjoamme. Olemme myös julkaisseet katsomusaineiden materiaaleihin opettajille tausta-aineistot kuvien tulkinnan tueksi sekä vinkkejä kuvien käsittelyyn monilukutaidon kannalta.

Kielitietoisella materiaalilla monilukutaitoon

Kielitietoisessa opetuksessa otetaan huomioon kielen merkitys oppimisessa ja monilukutaito eli erilaiset tavat käyttää kieltä ja tuottaa tekstejä. ”Kielitietoisuuden näkökulmasta tuotettu materiaali tukee tasa-arvoisesti kaikkien oppijoiden oppimista – sekä niiden, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka eivät hallitse koulun opetuskieltä – mutta myös kaikkien muiden”, tähdentää Opetushallituksen äidinkielen asiantuntija Minna Harmanen.

Monilukutaitoon kuuluu, että oppijat nähdään aktiivisina toimijoina yhteiskunnassa. Se on taitoa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Minna Intke Hernández muistuttaa, että vaikka tasa-arvoisen oppimisen avaimena olisi selkokieli, pitää muistaa opettaa ja käyttää myös aitoa arjen kieltä, jotta kaikki voivat osallistua keskusteluun tasa-arvoisina.

Oppimateriaaleja monenlaisille oppijoille

Monikäyttöiset oppimateriaalimme luodaan käyttäjien toiveet ja monilukutaito huomioiden: materiaalit sopivat monenlaisille oppijoille ja eriyttämiseen. Kirja voi esimerkiksi valmentaa kielen tasolla sekä epävirallisia että muodollisia tilanteita varten tai luvussa voi olla selkokielisen tekstin lisäksi syventävä osuus edistyneempiä oppijoita varten. Selkokielisissä materiaaleissamme opiskeltavia asioita havainnollistetaan sekä esimerkkien että kuvien avulla.

Punnittu, käyttäjillä testattu sisältö ja selkeä esitystapa palvelevat kaiken tasoisia oppijoita!

 

Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme Opetushallituksen verkkokaupassa osoitteessa www.oph.fi/verkkokauppa