Skip to content

Opinnoista käytännön tietoa ja teoriaa lasten ja nuorten tukemiseen


Sari Kaunisto ja Pirjo Karttunen opiskelivat erityispedagogiikkaa työn ohella JYU avoimessa yliopistossa. Molemmat hyödyntävät nyt oppejaan työssään, lukiossa ja päiväkodissa. Kuva: Marko Marin

Erityispedagogiikan osaaminen on tukea ja mahdollisuuksien tarjoamista. Työ vaatii, mutta myös palkitsee. Sille on kasvava kysyntä. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa erityispedagogiikkaa opetetaan perus- ja aineopintotasoilla vahvalla asiantuntemuksella, opiskelijaa ohjaten ja haastaen.

Osaamista uuden opetussuunnitelman tarpeisiin

Lukiossa kielten lehtorina toimiva Sari Kaunisto kiittelee erityispedagogiikan perusopintojen tuoneen uutta näkökulmaa ja tutkittua tietoa työhönsä. Ne ovat tarpeen myös tulevaa ajatellen: Uusi opetussuunnitelma tuo erityisopetuksen myös lukioihin.

”Sain käytännön tietoa ongelmatilanteiden hoitamiseen ja nuorten tukemiseen”, Kaunisto sanoo.

Hän opettaa nyt työssään myös erityisopetusryhmää, jonka järjestämiseen koulu sai koronatukea. Se tukee niitä oppilaita, joiden opiskeluun korona-aika on tuonut haasteita.

Tähtäimessä kasvatusalan korkeakoulututkinto

”Tavoitteenani on varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto. Aiemmin opiskelin avoimessa kasvatustieteen perusopinnot. Nyt erityispedagogiikan jälkeen siirryin kasvatustieteen aineopintojen pariin”, Pirjo Karttunen kertoo.

Hän työskentelee päiväkodissa lastenhoitajana myös erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa. Alan töitä on taustalla 25 vuoden ajalta. Vuonna 2030 voimaan tuleva varhaiskasvatuslain muutos edellyttää yhä useammalta alan työntekijältä korkeakoulututkintoa, johon Karttunen nyt tähtää.

Tartu opintohaaveisiin ja tee suunnitelmasi

Opinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa opiskellaan kokonaan tai lähes kokonaan verkon välityksellä. Avoimiin yliopisto-opintoihin pääsee mukaan ilmoittautumalla ympäri vuoden. Opintotarjonnassa on kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opintojen ohella muun muassa uuden opetettavan aineen kelpoisuuden tuovia opintoja Jyväskylän yliopiston eri tiedekunnista sekä monitieteisiä opintoja, kuten Perheopinnot ja Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot. Opinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmiin.

 

Niin Sari Kaunisto kuin Pirjo Karttunen ovat opiskelleet työn ohella. Karttunen kannustaa opintojen pariin, mikäli kiinnostusta tai opintohaaveita löytyy: ”Opiskelu vaatii suunnitelmallisuutta, tiettyä runkoa, josta pitää kiinni. Töitä pitää tehdä, muttei se mene hukkaan.”