Skip to content

Messuilla tapahtuu

Educan ohjelmassa nähdään vuosittain noin 200 ohjelmanumeroa ja yhteensä 450 esiintyjää usealla eri lavalla ja seminaaritilassa. Educa 2023 järjestetään 27.–28.1.2023.

 

Educa järjestetään seuraavan kerran tammikuussa 2023

Educa on vakiinnuttanut paikkansa opetusalan tärkeimpänä vuosittaisena tapahtumana. Se järjetetään jo 27. kertaa ja tuo opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset Messukeskukseen. Vuonna 2023 tapahtumassa on kolmatta kertaa kansainvälinen ohjelmakokonaisuus.

Teema: Tulevaisuuden sivistys – kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen merkitys​

Alateemoja:​

 • Perusopetus kaiken oppimisen kivijalkana
 • Lukio-opetuksen tulevaisuus
 • Yhteisöllisyys ja osallistaminen
 • Pedagogiikka – mitä, miten ja missä?
 • Arviointiin liittyvät haasteet
 • Taide ja kulttuuri opetuksessa
 • Johtajuuden haasteita – miten resurssit riittävät?
 • Esimiestyön merkitys: miten johtaa kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen ammattilaisia?
 • Hyvinvointi – ihmisten, yhteisöjen ja ympäristöjen
 • Kestävä kehitys kasvatuksessa ja opetuksessa
 • Monialainen yhteistyö –korjaavat toimet koronan jälkeen -oppilashuolto
 • Mitä on opittu etäopetuksen toteutuksesta?
 • Varhaiskasvatus – oppimisen perusta
 • Ammatillinen koulutus – osaamisen varmistaja
 • Korkeakoulutus – sivistyksen ja tulevaisuuden vahvistajina
 • Edunvalvonnan haasteet
 • Monilukutaito – avain oppimiseen & työelämään
  • Medialukutaitoa!
  • Tiedon hankintaa ja tulkintaa!

Suunniteltua ohjelmaa 2022

Vuoden 2023 ohjelma tarkentuu myöhemmin

Opettajan itsesuojelupaketti, missä kulkee raja?

Opettajan työssä tulee vastaan kritiikkiä ja kriisitilanteita, jotka ovat henkisesti uuvuttavia. Kaikkea ei tarvitse ottaa vastaan. Missä kulkee opettajan raja?

 

Monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaaminen osana tämän päivän työelämätaitoja

Kansainvälisyysosaaminen voidaan katsoa osaksi tämän päivän perussivistystä ja työelämätaitoja. Mistä kokonaisuuksista monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaaminen koostuu? Miten kansainvälisille jaksoille osallistuneet opiskelijat kokevat oppineensa näitä taitoja?

Puhutaan suostumuksesta!

Miksi suostumus on ihmisoikeuskysymys? Millä tavalla sukupuolittunut valta toimii koulussa? Entä miten voimme rakentaa suostumuskulttuuria, jossa jokaisen ihmisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus toteutuu?

 

Miten kielenopetuksen tulisi muuttua, jotta varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelma todella toteutuisi?

Miten pieni lapsi oppii kieltä parhaiten ja millaiset aktiviteetit soveltuvat lapsille, joilta ei voi odottaa luku- ja kirjoitustaitoa? Miten vastata uuteen varhennettuun kieltenopetussuunnitelmaan?