Skip to content

Koululiikunta – aktiivinen koulupäivä kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat liikuntatuntien positiiviset kokemukset sekä liikunnallisen elämäntavan tukeminen.

Opetussuunnitelman perusteissa liikunnan osalta korostuu liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen ja motoristen perustaitojen harjoitteleminen. Liikkumisen positiiviset vaikutukset oppimiseen on tuotu esille myös tutkimustuloksissa. Koulu tavoittaa kaikenikäiset lapset – koululiikunta onkin mahdollisuus kaikille!

Koululiikunnalla on mahdollisuus innostaa kaikkia oppilaita liikkumaan. Opetuksessa huomioidaan eri tavoin motivoituvat oppilaat ja tarjotaan monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia aina kilpailuista elämyksiin ja itsensä kehittämiseen. Kaikki tavat liikkua ovat yhtä arvokkaita ja sallittuja. Arkiliikunta on yhtä tärkeää kuin kilpailuihin harjoittelu!

Kaikkia oppilaita motivoiva koululiikunta rakentuu kannustavan ilmapiirin ympärille, jossa jokainen uskaltaa kokeilla rohkeasti eri liikuntamuotoja. Asioita harjoitellaan etukäteen ennen mahdollisia testejä, jotta oppilas pystyy mittaustilanteessa tekemään sen hetkisen parhaan suorituksensa ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Lapsen riemun hetket itselleen uudesta tehtävästä suoriuduttuaan ovat mieleenpainuvia!

Lisää aktiivisuutta koulupäiviin

Koulupäivän aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen eivät aina vaadi rahallista panostusta. Lähimetsän puita, kiviä ja kantoja hyödyntämällä voidaan rakentaa erilaisia ratoja, joissa motoriset perustaidot kehittyvät huomaamatta. Koulun pihaan saa myös vaihtelevia harjoittelupisteitä erilaisin välinein. Koululaiset ovat innolla keksimässä ja toteuttamassa liikuntaa välitunneilla, kun heille annetaan siihen mahdollisuus.

Fyysistä aktiivisuutta on helppoa lisätä oppitunteihin pyytämällä oppilaat seisomaan vastauksia antaessa tai käymällä pienellä happihyppelyllä keskustelemassa tunnin aiheesta. Liike koulupäivän sekä oppituntien aikana aktivoi aivoja ja oppiminen tehostuu. Aivotutkijoiden mukaan jo lyhytkin liikunta ennen oppituntia tai oppitunnin aikana saa aivot liikkeelle, kun oppimisen ja keskittymisen kannalta tärkeitä välittäjäaineita vapautuu.

Koulupäivän fyysisen aktiivisuuden edistäminen alkaa opettajien innostavasta asenteesta. Aktiivisuuden lisäämisessä voi lähteä pienestä liikkeelle ja aloittaa vaikkapa oppilaiden seisomaan nousemisella vastausvuoron aikana. Tutkimustieto ja positiiviset esimerkit kannustavat ja rohkaisevat opettajia lisäämään fyysistä aktiivisuutta koulupäiviin.
Lue lisää vinkkejä koulupäivien aktiivisuuden lisäämiseen Koululiikuntaliiton sivuilta >>

Educa-messuilla kuullaan vuosittain mielenkiintoisia puheenvuoroja aktiivisiin koulupäiviin liittyen. Koululiikuntaliiton osastolta saat myös vinkit opetuksen liikunnallistamiseen. Juoksu-, Pallo-, Pyörä- ja Vesisankarit materiaalien avulla lisäät liikettä ilmiöviikkoihin, teemapäiviin sekä oppitunteihin, kerhoihin ja välitunteihin. Opettajien innostava asenne toimii merkittävänä tekijänä koulupäivän fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.