Koululiikunta – aktiivinen koulupäivä kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan

Opetussuunnitelman perusteissa liikunta-oppiaineessa korostuu liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen ja motoristen perustaitojen harjoitteleminen. Liikkumisen positiiviset vaikutukset oppimiseen on tuotu esille myös tutkimustuloksissa. Koulu tavoittaa eri ikäluokkien lapset – koululiikunta onkin mahdollisuus kaikille!

Koululiikunnalla on mahdollisuus innostaa kaikkia oppilaita liikkumaan. Opetuksessa huomioidaan eri tavoin motivoituvat oppilaat ja tarjotaan monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia aina kilpailuista elämyksiin ja itsensä kehittämiseen. Kaikki tavat liikkua ovat yhtä arvokkaita ja sallittuja. Arkiliikunta on yhtä tärkeää kuin kilpailuihin harjoittelu!

Kaikkia oppilaita motivoiva koululiikunta rakentuu kannustavan ilmapiirin ympärille, jossa jokainen uskaltaa kokeilla rohkeasti eri liikuntamuotoja. Asioita harjoitellaan etukäteen ennen mahdollisia testejä, jotta oppilas pystyy mittaustilanteessa tekemään sen hetkisen parhaan suorituksensa ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Lapsen riemun hetket itselleen uudesta tehtävästä suoriuduttuaan ovat mieleenpainuvia!

Lisää aktiivisuutta koulupäiviin

Koulupäivän aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen eivät aina vaadi rahallista panostusta. Lähimetsän puita, kiviä ja kantoja hyödyntämällä voidaan rakentaa erilaisia ratoja, joissa motoriset perustaidot kehittyvät huomaamatta. Lisäksi koulun pihaan saa vaihtelevia harjoittelupisteitä erilaisin välinein. Koululaiset ovat innolla keksimässä ja toteuttamassa liikuntaa välitunneilla, kun heille annetaan siihen mahdollisuus.

Fyysistä aktiivisuutta on helppoa lisätä oppitunteihin. Vastauksia antaessa oppilaat nousevat seisomaan tai käyvät pienellä happihyppelyllä keskustelemassa tunnin aiheesta. Liike opiskelupäivän sekä oppituntien aikana aktivoi aivoja ja oppiminen tehostuu. Aivotutkijoiden mukaan jo lyhytkin liikunta ennen oppituntia tai oppitunnin aikana saa aivot liikkeelle, kun oppimisen ja keskittymisen kannalta tärkeitä välittäjäaineita vapautuu.

Opettajien innostavasta asenteesta alkaa koulupäivän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Aktiivisuuden lisäämisessä voi lähteä pienestä liikkeelle ja aloittaa vaikkapa oppilaiden seisomaan nousemisella vastausvuoron aikana. Tutkimustieto ja positiiviset esimerkit kannustavat ja rohkaisevat opettajia lisäämään fyysistä aktiivisuutta koulupäiviin. Lue lisää vinkkejä koulupäivien aktiivisuuden lisäämiseen Koululiikuntaliiton sivuilta >>

Educamessuilla kuullaan vuosittain mielenkiintoisia puheenvuoroja aktiivisiin koulupäiviin liittyen. Koululiikuntaliiton osastolta saat myös vinkit opetuksen liikunnallistamiseen. Juoksu-, Pallo-, Pyörä- ja Vesisankarit materiaalien avulla lisäät liikettä ilmiöviikkoihin, teemapäiviin sekä oppi-, kerho- ja välitunteihin. Opettajien innostava asenne toimii merkittävänä tekijänä koulupäivän fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.