Skip to content

Educa expanderar med en internationell helhet

Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik Educa erbjuder en ny helhet som riktas till internationella yrkesmänniskor inom undervisning och pedagogik.

Educas nya internationella helhet är en del av Educa och genomförs nu för första gången i samband med evenemangets 25-årsjubileum.

Företag som är med i evenemanget presenterar produkter och tjänster som är riktade särskilt till den internationella marknaden.

Det högklassiga innehållet i den internationella programhelheten presenterar det finländska utbildningssystemet och erbjuder nya perspektiv för internationella yrkesmänniskor inom undervisning och pedagogik.

Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik Educa expanderar i januari 2020 med en ny internationell helhet. Den är riktad till yrkesmänniskor inom branschen som är intresserade av engelskspråkigt innehåll och besökare från utlandet som är intresserade av den finländska undervisnings- och pedagogiksektorn. Den internationella helheten ordnas tillsammans med Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Det traditionella innehållet som riktar sig till till finländska yrkesmänniskor inom branschen genomförs som tidigare och det utvecklas aktivt också i fortsättningen.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt undervisnings- och kulturministeriet svarar för programmet på fredag. Utbildningsstyrelsen och Messukeskus svarar för programmet på lördag. Alla deltagande företag har möjligheten att erbjuda engelskspråkiga inlägg som en del av programmet på lördag. För dem som deltar i den internationella delen ordnas i samarbete med Helsingfors stad en möjlighet att besöka en läroanstalt före det egentliga mässevenemanget.

Bland annat undervisningsminister Li Andersson, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen, ordförande för OAJ Olli Luukkainen samt Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen deltar i diskussionen.

”Finländska lärare är den viktigaste framgångsfaktorn bakom det finländska skolsystemets höga kvalitet och resultat. Educa-mässan och det internationella program som nu ordnas för första gången erbjuder ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med den finländska utbildningen och bland annat att möta finländska yrkesmänniskor inom pedagogik och utbildning.”

Olli Luukkainen, ordförande, OAJ

Syftet med programmet är att försöka svara på följande omfattande frågor:

  • Hur skapar man genom utbildning ett välmående och jämlikt samhälle samt stöder uppnående av målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling?
  • Hurdant är Finlands utbildningssystem och vilka är dess styrkor samt aktuella utmaningar?
  • Hurdant är finländskt lärarskap och hur utbildas lärare i Finland?
  • Vilka medel kan användas för att svara mot den globala inlärningskrisen?
  • Hurdana innovationer och lösningar kan Finland erbjuda inom utbildningsbranschen?

 

Den internationella helheten ordnas i hall 7 och dess program är helt på engelska. Genom att registrera dig som besökare på evenemanget kan du bekanta dig avgiftsfritt både med Educa och dess internationella helhet.

Registrera dig

Är du intresserad av att bli utställare till Educas internationella område?

Ge oss dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig snart!